Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

biuro rachunkowe w sulejówku22 376 2775

506 096 711

biuro rachunkowe

Kadry i płace
Kadry i płace  kadry i płace

 

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

- Prowadzenie akt osobowych - Przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
- Prowadzenie kart urlopowych, godzin nadliczbowych i inne.

Dokumentacja i ewidencja związana z podatkami pracowników

- Sporządzenie listy płac
- Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
- Sporządzanie deklaracji podatkowych

Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło 

- Prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
- Przygotowywanie umów, zleceń i o dzieło
- Sporządzenie rachunków do w/w dokumentów

Prowadzenie dokumentacji ZUS

- Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS 
- Sporządzanie deklaracji ZUS
- Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
- Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

 

aktualności podatkowe

Aktualności podatkowe

 

więcej>> 

usługi rachunkowe i księgowe

Oferta

 

 więcej>> kontakt

 Kontakt 

 

 

  więcej>>