Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

biuro rachunkowe w sulejówku22 376 2775

506 096 711

biuro rachunkowe

Kodekspracy 2016: Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia do zmiany

Kodekspracy 2016: Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia do zmiany

Opublikowany 2015/09/11

Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalnie trzymiesięczny okres próbny i wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas określony i nieokreślony – to główne zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie pod koniec lutego 2016 r.

W noweli przewidziano ograniczenie okresu zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy. Możliwe będzie też nadal zatrudnienie na okres próbny (maksymalnie 3 miesiące) – w sumie więc górna granica zatrudnienia wyniesie 36 miesięcy. Wciąż ograniczona będzie (do 3) liczba umów terminowych zawieranych z jednym pracodawcą. Wyjątek od tej zasady stanowić mają m.in. przypadki zawierania umów na zastępstwo lub też na okres kadencji.

Kolejna ważna zmiana to zrównanie okresu wypowiedzeń w odniesieniu do umów na czas określony i na czas nieokreślony. Jeżeli staż pracy w danej firmie wyniesie mniej niż 6 miesięcy, to wypowiedzenie wyniesie 2 tygodnie. Okres wypowiedzenia ma być dłuższy w przypadku większego stażu pracy – względem pracy od 0,5 do 3 lat to miesiąc, a w przypadku stażu przekraczającego 3 lata to 3 miesiące.

aktualności podatkowe

Aktualności podatkowe

 

więcej>> 

usługi rachunkowe i księgowe

Oferta

 

 więcej>> kontakt

 Kontakt 

 

 

  więcej>>